DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

KÉMIAI INTÉZET

Új Magyarország Fejlesztési Terv - 4. prioritási tengely

 
Kezdőlap
ÚMFT
CHEMIKUT pályázat
Hírek, események
Tájékoztatás, nyilvánosság
Eredmények
Kapcsolódó hivatkozások
Elérhetőségek
   
 

 

ÚMFT - Új Magyarország Fejlesztési Terv

Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 milliárd euró uniós támogatásban részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 milliárd forint. Eme összeg sikeres felhasználásával erősíthetőek a meglévő adottságok, és fel lehet számolni azokat az akadályokat és visszahúzó erőket, amelyek gátolják a fejlődést.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indultak meg a összehangolt állami és uniós fejlesztések: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival összefüggésben.

A TÁMOP program célrendszere

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az ÚMFT átfogó céljaihoz, a foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. A gazdaság rendelkezésére álló munkaerő-kínálat növekedésében rejlő lehetőségek csak akkor használhatók ki, ha növekszik az álláskeresési aktivitás, csökken a munkaerő-piaci és társadalmi diszkrimináció mértéke, javul az összhang a keresett és a kínált képzettségek, képességek között, továbbá az egészségkultúra fejlődése által nő az egészséges munkaerő aránya.


 

TÁMOP - 4. prioritás

A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése

A prioritás a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és szolgáltatásfejlesztést célozza meg, különös tekintettel a felsőoktatás es a munkaerőpiac kapcsolatának erősítésére, az intézményirányítás hatékonyságának növelésére, a kutatás-fejlesztési kapacitások bővítésére, valamint a műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak fejlesztésére.

TÁMOP - 4.2.2 konstrukció

Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek támogatása

A konstrukció átfogó célja a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humánerőforrás és szolgáltatás igény finanszírozásával. A konstrukció célja a kutatás-fejlesztésről és a technikai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV törvény 4. § -a alapján – transznacionális, innovatív kutatói team-ek közreműködésével – megvalósuló, az álabbi tevékenységeket magában foglaló interdiszciplináris kutatás, fejlesztés es innováció Magyarországon történő lebonyolítása:

  • Alapkutatás:

    • tiszta alapkutatás;

    • célzott alapkutatás;

  • Kísérleti (vagy pre-kompetitív) fejlesztés;

  • A transznacionális kutatói csoportok dinamikus szerveződésének ösztönzése;

  • A felsőoktatás és a vállalkozások közötti K+F együttműködések növelése;

  • Új kutatási módszerek, tudományszervezési szemlélet és új kutatás-menedzsment kialakítása a kutatócsoportok és az intézmények szintjén.

A támogatás célja

A konstrukció átfogó célja a felsőoktatásban történő kutatás-fejlesztés feltételrendszerének javítása a kutatásokhoz szükséges humanerőforrás és szolgáltatás igény biztosításával. A konstrukció célja, hogy ösztönözze az innovatív tevékenységet a felsőoktatásban, hogy kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkahelyeket teremtsen, valamint hogy a legkorszerűbb nemzetközi kutatás-módszertani tapasztalatok hazai adaptációját lehetővé tegye.

A konstrukció közvetlen célja – a kutatás-fejlesztésről és a technikai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 4. §- a alapján – felsőoktatási intézményekben működő transznacionális, innovatív kutatói teamek közreműködésével – megvalósuló interdiszciplináris kutatás, fejlesztés es innováció Magyarországon történő ösztönzése.

A konstrukció célja, hogy egy-egy kutatási terület nemzetközi szinten elismert legjelentősebb képviselőit a felsőoktatási intézmények be tudjak vonni a hazai kutatási projektek vezetésébe. A konstrukció ezáltal hozzájárul a nemzetközi kutatás-fejlesztési tapasztalatok, mechanizmusok magyarországi elterjesztéséhez. A konstrukció célja továbbá, hogy a támogatott kutatási fejlesztési projektek lehetőséget teremtsenek a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számára, nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.

A konstrukció hozzájárul a felsőoktatás kutatás-fejlesztési kapacitásainak bővítéséhez szükséges humán és szervezeti feltételek megteremtéséhez, valamint a vállalkozásokkal való intézményi együttműködés erősítéséhez. A konstrukció elsősorban azokat a tevékenységeket támogatja, amelyek bővítik a felsőoktatási intézmények kapacitásait a tudástermelés, kutatás-fejlesztés és az innováció terén. A konstrukció keretében tervezett tevékenységek hozzájárulnak a kutatás szellemi kapacitásainak a bővítéséhez, a felsőoktatási alapkutatás humán színvonalának emeléséhez, a kutatói munka és életpálya vonzerejének növeléséhez, valamint a kutatási eredmények fokozott társadalmi megismeréséhez és az elismerését szolgáló TÁMOP konstrukciók sikerességéhez.

A konstrukció elsősorban a matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos K+F+I+O (kutatási, fejlesztési, innovációs, oktatási) profillal rendelkező felsőoktatási tudásközpontokban végrehajtandó fejlesztéseket támogatja. Kiemelt cél továbbá a pólusvárosok felsőoktatási intézményeinek tudás- és technológiatranszfer kapacitásainak fejlesztése.