DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

KÉMIAI INTÉZET

CHEMIKUT pályázat

 
Kezdőlap
ÚMFT
CHEMIKUT pályázat
Célja és tartalma
IAB és az alprojektek
Célcsoportok
Projekt szervezet
Pályázat életútja
Hírek, események
Tájékoztatás, nyilvánosság
Eredmények
Kapcsolódó hivatkozások
Elérhetőségek
   
A tanácsadó testület és az alprojektek bemutatása

International Advisory Board

A  nemzetközi tanácsadó testület (International Advisory Board, IAB)

A nemzetközi tanácsadó testület feladata, hogy a projekt tervezett kutatási irányait véleményezze, a kutatások előrehaladását folyamatosan figyelemmel kísérje és értékelje és véleményezze a projekt keretében született eredményeket. A folyamatos kapcsolattartás elsősorban elektronikus módon történik, az IAB informálásáért a projekt vezetője felelős. A Testület legalább háromszor (a projekt indulásakor, félidőben és a lezárást megelőzően) magyarországi ülést tart, aminek ideje egybeesik a projekt kutatóinak részvételével szervezett „workshop” -okkal.

A magasan kvalifikált IAB tagjai mindannyian részesei voltak, többjük vezetője hasonló programoknak, szakmailag pedig közel állnak a jelen pályázat programjához. Ez azt jelenti, hogy tapasztalataik alapján egy ténylegesen világszínvonalú szervezeti modellt tudunk kialakítani. Tanulunk eredményeikből, okulunk az általuk elkövetett hibákból. A csoport 4 tagja már most részt vett a program gyors értékelésében és csoport szerkezetének megvitatásában.

Alprojektek

 

A klórozott szénhidrogének környezeti vonatkozású kutatására egy hat tematikus csoportból álló innovatív kutatói team lett összeállítva. Az alap idea az, hogy kémiai módszerekkel lehessen gyorsan és hatékonyan megszabadulni egy izolált helyen lévő klórozott szénhidrogén szennyeződéstől.

1. Oxidációs - alprojekt

Kutatási terület: a klórozott szénhidrogének oxidációja.

Módszer: Az oxidációs folyamatok kémiájának, kinetikájának, mechanizmusának és katalitikus aktiválásának vizsgálata.

· Vezető: Lente Gábor     

2. Redukciós - alprojekt

Kutatási terület: a klórozott szénhidrogének redukciója.

Módszer: A redukciós folyamatok kémiájának, kinetikájának, mechanizmusának és katalitikus aktiválásának vizsgálata.

·Vezető: Kathó Ágnes

3. Koordinációs kémiai - alprojekt

Kutatási terület: Annak vizsgálata, hogy az 1. és 2. alcsoport eredményeit, illetve az alapkutatás kiindulási bázisául használt megoldásokat hogyan befolyásolják a nem laboratóriumi körülmények és milyen lehetséges fémion katalizátorok jöhetnek szóba. Állandó visszacsatolás az 1. és 2. alcsoportnak.

Módszer: az „in situ” jelenlévő anyagok, kolloidok és felületek hatása, fémkomplexek alkalmazása.

·Vezetők: Tóth Imre 

4. Analitikai - alprojekt

Kutatási terület: Annak vizsgálata, hogy az 1. és 2. alcsoport eredményei, illetve az alapkutatás kiindulási bázisául használt megoldásokat milyen hatással vannak a környezeti élővilágra.

Módszer: a trofikus szintek két végpontjának vizsgálata: az egyik a vízi ökológiai rendszerek trofikus kapcsolatrendszerének legalsó szintje (planktonikus fotoszintetizáló szervezetek), a másik a legfelső trofikus szintet alkotó halak vizsgálata. Állandó visszacsatolás az 1. 2. és 3. alcsoportnak.

·Vezető: Posta József

5. Mikrobiológiai - alprojekt

Kutatási terület: a 4. és kisebb részben az 1. 2. és 3. feladatok analitikai bázisának kialakítása.

Módszer: „in situ” analízis minta-előkészítésének megoldása (Posta József MTA Doktor), a reakciótermékek kis mennyiségének analízise (Gáspár Attila PhD), azonosítása és szerkezete (Lázár István és Kéki Sándor PhD).

·Vezető: Karaffa Levente

6. Hidrobiológiai - alprojekt

Kutatási terület: a kémiai módszerek biotechnológiai alternatíváinak keresése, tesztelése állandó visszacsatolással az 1. és 2. alcsoportnak.

Módszer: Mikroorganizmusok keresése, kifejlesztése módosítása.

·Vezető: Nagy Sándor Alex

 

A fentiekben bemutatott szervezési elvet a kutatási téma szolgáltatja, amely az alábbi ábrán látható folyamatábra szerint szerveződött.

1. Ábra – Az alprojektek szervezési logikája