DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

KÉMIAI INTÉZET

Érintett célcsoportok bemutatása

 
Kezdőlap
ÚMFT
CHEMIKUT pályázat
Célja és tartalma
IAB és az alprojektek
Célcsoportok
Projekt szervezet
Pályázat életútja
Hírek, események
Tájékoztatás, nyilvánosság
Eredmények
Kapcsolódó hivatkozások
Elérhetőségek
   

 

Közvetlen célcsoportok

A projektet két alapvetés indokolja. Az első egy szervezeti kérdés, azaz hogy működtessünk egy inter- és transzdiszciplináris kutatócsoportot a Természettudományi és Technológiai Karon belül, ezzel a kutatás szintjén feszegessük a hagyományos szervezeti kereteket, ahogyan az a nemzetközi tudományos életben is egyre inkább működik. Ilyen értelemben az egyetemi oktatók és kutatók  tekinthetők célcsoportnak, amennyiben a célcsoportot, mint haszonélvezőt definiáljuk.

A projekt tudományos eredményeinek közvetlen alkalmazói:

A projektben elért tudományos eredmények alkalmazásának kérdése nagyon nehéz. Ezek meggyőződésünk szerint növelik a Debreceni Egyetem tudományos presztízsét, ezáltal vonzerejét és esélyeit nemzetközi és hazai oktatási versenyben. Ezért az egyetemi vezetők rajtuk keresztül a fenntartók is közvetlen célcsoportnak tekinthetők, elismerve, hogy ez nem a szokásos gondolkodás és érvelés.

Nem véletlen azonban, hogy egy természettudományos projekt mögé gazdasági társaságok álltak tevőlegesen. A régióban olyan vállalatok, vállalakozások vannak, akik már képesek voltak túllépni a napi gondokon és invesztáltak a jövőbe, ezért jelentős anyagi kockázatot vállaltak. A sikeres projekt azonban jelentős gazdasági előnnyel is járhat számukra, hiszen szakembereik a kutatási eredményeket megismerik, a fenntartási szakaszban pedig akár résztvevőként befolyásolják is a munka irányát. Célcsoportok a fenti definíció értelmében a régió kémiai, biotechnológiai és környezetvédelmi termelő és szolgáltató szervezetei.

Közvetett célcsoport

Közvetett célcsoportoknak tekinthetjük azokat, akik projekt szakmai eredményéből nem közvetlenül részesülnek. Fontos kritériumuk még az, hogy a munkában semmilyen módon nem vesznek részt, de a finanszírozásban viszont közvetett, esetleg áttételes módon esetleg részt vehetnek. Ilyenek a következőek:

Az önkormányzatok, amelyek áttételes módon a finanszírozásban is rész vehetnek, de legfontosabb, hogy a társadalmi igényt helyi jogszabályokká teszik, környezetvédelmi terveket programokat készíthetnek. Ezek a programok megrendeléseket eredményezhetnek az erre szakosodott vállalkozások felé és így munkahelyet teremtetnek.

A hatóság, amely az ellenőrzéseket végzi és a törvények alkalmazásért és betartatásáért felel. Intézkedései kötelezik az érintetteket egy adott környezetszennyezési probléma megoldására, egyúttal ösztönzik is a megoldás keresését.

A gazdasági szereplők, akik nem a környezetvédelem, hanem attól különböző területeken tevékenykednek, de az önkormányzatok és a hatóság szabályozó tevékenysége kapcsán érintettek.

Érintett területen élők, a helyi társadalom a tisztább környezet okán érintett.

Az egész társadalom, hiszen a tiszta környezet magasrendű, közös cél.

Érintettek

A szűkebb körből kifelé haladva érintettnek tekinthetők a tanítványaink: doktori hallgatók, akik a kutatómunka aktív részesei, és a diploma dolgozatukat készítő MSc hallgatók. Távlatosabban tekintve azok a hallgatóink is, akik az itt gyűjtött tapasztalatok alapján kialakított új kurzusokban fognak modern ismeretekre szert tenni.

Érintettek még hazai és nemzetközi partnereink. A kialakuló interdiszciplináris kutatások miatt a későbbi partnereink érintettnek tekinthetők mind hazai mind nemzetközi szinten.