DEBRECENI EGYETEM TUDOMÁNYEGYETEMI KAROK

KÉMIAI INTÉZET

Hírek, események

 
Kezdőlap
ÚMFT
CHEMIKUT pályázat
Hírek, események
Tájékoztatás, nyilvánosság
Eredmények
Kapcsolódó hivatkozások
Elérhetőségek
   

2011.12.01.

CHEMIKUT zárórendezvény

A CHEMIKUT projekt végéhez közeledve a Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok 2001. december 1-én tartotta meg zárórendezvényét, melyen a projektben résztvevők eredményeikről számoltak be, valamint jövőbeli céljaikat vázolták.

 

Tovább...

 

2011.10.19.
Monitoring látogatást tett a KSz

Az ESZA Nonprofit Kft megbízásából 2011. október 19.-én monitoring látogatásra került sor, melynek során a Közreműködő Szervezet a helyszínen kívánt információt szerezni az alábbiakról:

  • a támogatási szerződésben és a pályázatban rögzített célokhoz illeszkedő tevékenységek megvalósításáról;

  • a megvalósulás üteméről;

  • a szakmai előrehaladás aktuális állapotáról;

  • a látogatás időontjáig elért eredményekről;

  • az indikátorok és nyilvánossági elemek teljesüléséről.

 A monitoring vizsgálat megállapította, hogy a projekt megfelelő ütemben halad, az indikátorok teljesíthetők, apró korrigálásokat meg kell tenni, azonban hiánypótlásra, további intézkedések meghozatalára nincs szükség.

2011.05.22-25.
MKE 1. Nemzeti Konferencia, Sopron

A Kémia Nemzetközi Évében a Magyar Kémikusok Egyesülete új konferenciasorozatot indított, amelynek célja, hogy a hazai kémikus társadalom, a vegyészek, a vegyészmérnökök, a kémiatanárok, az egyetemi oktatók és az ipar képviselői négyévente átfogó képet nyerjenekmindazokról az elméleti és gyakorlati eredményekről, amelyekkel mindennapjaink és a társadalom egészének jobblétét szolgálják.

A sikeres konferencián a CHEMIKUT kutatói külön szekcióban mutathatták be tudományos eredményeiket. Négy előadás hangzott el, melyek angol nyelvű anyagát az IAB tagok is megkapták.

2011.05.05.
Meghosszabbításra került a projekt futamideje

A projektmenedzsment megállapítása szerint, noha a CHEMIKUT projekt alapkutatás jellegű, az elért eredmények arra engedtek következtetni, hogy a projektben felvetett gyakorlati probléma megoldása is lehetővé válhat. Az erre irányuló kutatások további fél évet igényelnek, ezért szükségessé vált a Támogatási szerződés módosítása, illetve a projekt futamidejének meghosszabbítása. A KSz 2011.05.05.-én jóváhagyta kérelmünket, így a projekt megvalósításának befejezése 2011.12.31.-re módosult.

2011.01.19.

Vezető találkozó2

A találkozó célja a TEVA Gyógyszergyár vezetőinek tájékoztatására a CHEMIKUT pályázat eredményeiről, amelyek a projekt fenntartási szakaszában hasznosíthatók lehetnek.
A projekt témavezetője Dr. Fábián István beszámolt a célokról és a jelenlegi helyzetről, majd a tudományos vezető Dr. Joó Ferenc előadásában a klórozott szénhidrogén redukciós eredményeiről számolt be. További előadások hangzottak el az alprojekt vezetőitől, majd egy kötetlen beszélgetés kezdődött az egyetemi célzott alapkutatások értékei és az ipari szakemberek által igényelt ismeretek közötti összhangról.
 

Tovább...

 

2010.10.12

Helyszíni szemle

Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága helyszíni szemlét tartott a Debreceni Egyetemen.
A TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0012 azonosító számú projektünk szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálatát végezték el a jogszabályoknak és az NFÜ Működési Kézikönyve erre vonatkozó előírásai szerint. A helyszíni szemlén rendben találtak mindent, nem volt szükség beavatkozásra.
 

2010. 01. 20.
IKUT projektek tapasztalatcseréje

A Tudás- és Technológia Transzfer Iroda Tárgyalójában 2010. január 20.-án került sor a Debreceni Egyetem 7 nyertes IKUT projektjének megvalósításával kapcsolatos megbeszélésre és tapasztalatcserére.
A megbeszélés napirendi pontjai között szerepelt a kutatóegyetemi pályázat (TÁMOP 4.2.1.B), a futó IKUT pályázatok és a 2010. márciusában kiírásra kerülő IKUT pályázatok közötti összefüggések megvitatása, az IKUT projektek jövőbeni kilátásai, a projektek lehetséges folytatási lehetőségeinek vázolása, a megvalósítás során alkalmazott önrész technikák, valamint az IKUT projektek által tapasztalt adminisztratív nehézségek megtárgyalása.
A megbeszélésen a CHEMIKUT projektet Dr. Bányai István, a projekt menedzsere képviselte, aki beszámolt a projekt pillanatnyi állásáról, az elkövetkezendő feladatokról és a megvalósítás következő lépéseiről.
A résztvevők megállapodtak abban, hogy visszajelzést küldenek a Tudás- és Technológia Transzfer Irodának arról, hogyan képzelik el saját IKUT projektjük folytatását.
 

2009. 10. 9-10

IAB kick-off meeting

A Nemzetközi Tanácsadó Testület (IAB) első ülésére október 10-11-én került sor Debrecenben, melynek során a testület tagjai formális és informális szakmai megbeszéléseken vettek részt a CHEMIKUT résztevőire. Az IAB tagjai európai és amerikai magasan kvalifikált, nemzetközileg elismert tudósok (az elnök Luis Oro a Kémiai és Molekulatudományi Európai Szövetség elnöke), akik nem először járnak a Debreceni Egyetemen. Több évtizedes eredményes szakmai együttműködések során alakult ki és erősödött kapcsolatuk a debreceni kutatókkal.

 

Tovább...

Report IAB

Plakát - Hun

Plakát - Eng

 

2009. 09. 30

Sajtótájékoztatóval egybekötött

nyitó konferencia

A Debreceni Egyetem 2009. szeptember 30-án tartotta meg a 2,7 milliárd forintos európai uniós támogatással (TÁMOP 4.2.2) több részterületből álló, iparral egyeztetett, alapkutatásokra fókuszáló hét IKUT projektjét bemutató nyitórendezvényét.

 

Tovább...

 

Kezdőlap | CHEMIKUT pályázat | Hírek |Eredmények | Hivatkozások | Kapcsolat